เรื่องนี้ต้องชี้แจงด่วน

สนง.พม. จังหวัดสมุทรสงคราม พอช. และ คปอ.ลงพื้นที่ ตำบลแพรกหนามแดง สอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียน กล่าวหา ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง
นาง พรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาว สมจิตร ตั้งจิตรวรวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนาย สหจิต มงคลสัจจา นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม นาย ศุภสิทธิ์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน ) สำนักงาน ภาคกลาง และตะวันตก นาย ปริญญา ธนิกกุล ประธานคณะทำงานที่อยู่อาศัย และ ที่ดินทำกิน บ้านมั่นคง และ บ้านพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม นายปิยะชัย จันทร์พลับ เลขา ฯ และ คณะประสานงาน ขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียน ลงชื่อ ปราณี ไม่มีนามสกุล ไม่ได้แจ้งวันที่ ไม่มีที่อยู่ และไม่ได้แจ้งว่าอยู่ในส่วนไหนของจังหวัดสมุทรสงครามหรือเป็นคนจังหวัด สมุทรสงครามหรือไม่ กล่าวหา นาย ไพโรจน์ ดำหมึก ประธาน สภาองค์กรชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง กล่าวหาว่าทุจริต ในการ ใช้งบประมาณซ่อมบ้านของชาวบ้าน เลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง ซ่อมบ้านให้คนรวย กินหัวคิวจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ บ้านพอเพียงของ พอช.
นายไพโรจน์ ดำหมึก ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลแพรกหนามแดง ได้ อธิบายและ แสดงหลักฐานขั้นตอนในการเลือกซ่อมบ้าน ตามกฎและระเบียบของพอช .ชี้แจงขั้นตอนในการเลือกบ้านที่จะซ่อมแซมคือจะต้องอยู่ใน กฎระเบียบ ของสภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความยากจน เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะใช้วิธีให้ สมาชิกของสภาองค์กรชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง ไปสำรวจ ลงพื้นที่ไปหาบ้านผู้เดือดร้อนตามกติกาที่กำหนด และนำเข้าสู่การประชุมของ สภาองค์กรชุมชนและนำเรื่อง เข้าที่ประชุม โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดฯ
หลังจากรายงานต่อคณะตรวจสอบ แล้วก็ได้พาคณะลงพื้นที่ไปดูบ้าน ที่ได้รับการซ่อมแซมไปแล้ว 3 หลัง และคณะทำงานได้ สัมภาษณ์สอบถามจากชาวบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมและก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีการทุจริต เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้จริงๆเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อน มีฐานะยากจน มิได้มีบ้านคนรวย เป็นไปตามที่หนังสือร้องเรียน ของคนชื่อปราณี กล่าวอ้างแต่อย่างใดและผู้ร้องเรียนคือนางปราณีได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯโดยมิได้ลงชื่อ และนามสกุลหรือที่อยู่ว่าเป็นคนอยู่พื้นที่ ใดในจังหวัดสมุทรสงครามหรือ อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ จึงถือได้ว่าหนังสือฉบับนี้เหมือนกับหนังสือใส่ร้ายป้ายสีนาย ไพโรจน์ ดำหมึกเพื่อให้เกิดความ เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ที่ตั้งใจทำงานจิตอาสาในพื้นที่ ทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ทำหนังสือรายงาน ข้อเท็จจริง ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป

มนัสนันท์ นามอำไพ
ข่าว/ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *