ติดต่อเรา

บริษัท นิวดีไลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

280 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 02 734 0993-4 , 061 414 1425 แฟ๊กซ์ : 02 734 2039, 02 734 0995

NEW DELIGHT CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

280 Soi Happy Land 2 Shopping Center Lad Phrao Road Khlong chan Bang Kapi Bangkok 10240

Tel : 02 734 0993-4, 061 414 1425 Fax : 02 734 2039, 02 734 0995