ศาลแรงงานทั่วประเทศ เปิดโครงการ “คลีนิคศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด” ครับ

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2563   นายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง                      นายณรงค์  สุธรรมโกศล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1  นายสมบูรณ์  จิตรพัฒนากุล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2   นายสถาพร  วงศ์ตระกูลรักษา  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3  นายกีรติ  วรพุทธพงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4  นายอดิศักดิ์  ตันติวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5  นายจีระพัฒน์   พันธุ์ทวี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6  นายประเวศ  สุธรรมชัย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7    นายปราช  ตัณฑศรี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8  และนายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา  “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ  วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด”  พร้อมกันทั่วประเทศ   โดยมีเลขานุการศาล  คณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอม  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและรับมอบนโยบาย

ศูนย์ให้คำปรึกษา  “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ  วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด”  จัดตั้งขึ้นตามดำริของประธานศาลฎีกา  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงาน”  เพื่อให้คำปรึกษา  แนะนำ  ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เช่น  ขาดรายได้  ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ           ถูกเลิกจ้าง  ปิดกิจการ ฯลฯ  ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง  ลูกจ้าง  แรงงานนอกระบบ  แรงงานต่างด้าว  เพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเดือดร้อน  สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมาย และตามมาตรการของรัฐได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของศูนย์ให้คำปรึกษานี้ไม่จำกัดเฉพาะข้อกฎหมาย  หรือการดำเนินคดีแรงงานเท่านั้น  แต่ยังช่วยค้นหาข้อมูล  และประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย …  ประชาชนสามารถขอรับบริการจาก “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ  วิถีใหม่-สู้ภัย  โควิด”  จากศาลแรงงานทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้  … ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศาลแรงงานทั่วประเทศ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *