มทร.ธัญบุรี ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ก่อตั้ง “4 สถาบัน” ความร่วมมือไทย-จีน

มทร.ธัญบุรี ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ก่อตั้ง “4 สถาบัน” ความร่วมมือไทย-จีน
 

(ชมคลิป https://youtu.be/2LuB2is04CU)

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร China Center for International People-to-People Exchange กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรเทียนจิน มหาวิทยาลัยยูนนาน และผู้บริหาร บริษัท ปักกิ่ง หัวเทค จิงชื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (หัวเทค) ในพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีน ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
นายวิรัช เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เนื่องจากมีนโยบายที่น่าสนใจและสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้แนวทาง One Belt One Road ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจีนต่ออาเซียนตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และได้เริ่มจัดตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาระหว่างไทยจีนขึ้นทั้งหมด 4 สถาบันด้วยกัน ประกอบด้วย สถาบันจิงชื่อ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท บริษัท ปักกิ่ง หัวเทค จิงชื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่เน้นในเรื่องของ 5G เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบขนส่งทางราง เป็นต้น สถาบันเสรินหนง โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับ มหาวิทยาลัยเกษตรเทียนจิน และเทศบาลเทียนจิน ที่มุ่งเน้นในด้านการเกษตรสมัยใหม่และอาหาร สถาบันวิจัยพฤกษเภสัชภัณฑ์ไทยจีน โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และมหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเจ้อเจียง พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฮยหลงเจียง ที่จะเน้นในด้านสมุนไพร การเก็บและการพัฒนาสายพันธุ์ต่าง ๆ และ สถาบันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีน ที่จะขับเคลื่อนการทำงานในภาพรวมทั้งหมดในด้านวิชาการ การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
สถาบันความร่วมมือไทยจีน ทั้ง 4 สถาบันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและจีน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาแขนงต่าง ๆ การให้บริการฝึกอบรม ความร่วมมือด้านการวิจัย รวมถึงสร้างฐานความร่วมมือด้านการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาไทยและจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ที่สำคัญจะขยายผลความสำเร็จของสถาบันทั้งหมดเพื่อเป็นต้นแบบในด้านความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
 
ด้าน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สถาบันความร่วมมือไทยจีน ทั้ง 4 สถาบันที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนี้ ล้วนมีวัตถุประสงค์และแนวทางที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงวิจัยและนวัตกรรม ที่ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทั้งของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับนานาชาติในด้านวิชาการ และเชื่อว่าสถาบันความร่วมมือไทยจีน ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและต่อยอดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยและจีน รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ขณะที่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่าสถาบันจิงชื่อ สถาบัน เสรินหนง สถาบันวิจัยพฤกษเภสัชภัณฑ์ไทยจีน และสถาบันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีน เป็นการร่วมกันทำงานทางวิชาการของ มทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน เช่น ถาบันวิจัยพฤกษเภสัชภัณฑ์ไทยจีน ซึ่ง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และการจัดสมุนไพรอย่างเป็นระบบ จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเจ้อเจียง พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฮยหลงเจียง ในการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางพฤกษเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและห้องปฏิบัติการ มุ่งเน้นพืชพันธุ์เมืองร้อน สมุนไพร เช่น ถั่งเช่า กัญชา กัญชง และการพัฒนาพืชสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม
เรื่อง/อลงกรณ์ รัตตะเวทิน. มทร.ธัญบุรี.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *