ศาลแขวงสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการ”แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562

นายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลแขวงสระบุรี รับมอบชุดกีฬาเปตอง จากบุคลากรของศาลแขวงสระบุรี
เพื่อใช้ในโครงการ “แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์” โดยใช้สนามการแข่งขันกีฬาเปตอง บริเวณของศาลจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลแขวงสระบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์
 
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรศาลแขวงสระบุรีได้มีการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรศาลแขวงสระบุรีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีวินัย ก่อให้เกิดความรู้สร้างสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดความสามัคคึในหมู่คณะ
 
3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีดืในหน่วยงาน
 
4.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
โดยในการแข่งขันกีฬาเปตองของศาลแขวงสระบุรีมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน6 ทีม จะแบ่งการแข่งขันเป็น2สายคือสาย เอ และสาย บี แต่ละสายมี3ทีมจะแบ่งแบบพบกันหมดทีมใดชนะได้1แต้มเพื่อเอาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นที่หนึ่งแต่ละสาย เมื่อชิงชนะ
(เก็บมาฝากบรรยากาศบางส่วน)
กฤษฏา สมมาตร รายงานจากจังหวัดสระบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *